• Международные грузоперевозки

  CREATED BY PEOPLE
  POWERED BY TECHNOLOGY

  В эпоху автоматизации люди остаются главной движущей силой развития.
  Благодаря использованию передовых технологий эксперты группы компаний AsstrA действуют эффективнее
  и предлагают уникальные решения для достижении бизнес-целей клиентов и поставщиков.
  Логистические услуги AsstrA created by people and powered by technology.

НОВИНИ НА КОМПАНИЯТА

След бурята COVID: Нова ера в логистиката

Кризата с COVID-19 принуди логистичната индустрия да направи бързи и решителни промени. Сега, когато светът навлиза в ерата след COVID, е крайно време да се запитаме кои от решенията, въведени по време на кризата, ще продължат да се използват. Мениджърите по логистика в международната транспортна и логистична компания AsstrA-Associated Traffic AG споделят мнението си за това „какво се случи в логистиката“.

„На 5 май Световната здравна организация обяви, че прекратява извънредната ситуация, която обяви за COVID-19 преди повече от три години. Това е добър момент да се замислим как се е променила транспортната индустрия през последните години. Несигурността доведе до сериозни икономически сътресения, като намали БВП с трилиони, наруши търговията и разруши бизнеса. Въпреки това, ако се концентрираме върху логистиката, прекъсването доведе до някои положителни резултати. Една от тях е, че фундаменталното значение на веригата за доставки беше признато и приоритизирано, като необходимостта от инвестиции в технически възможности – като например видимост в реално време и устойчивост – беше ясно осъзната. Освен това COVID-19 принуди участниците във веригата на доставки да развият нова гъвкавост, за да поддържат бизнеса си. Много организации например започнаха процеса на изграждане на усъвършенствани аналитични инструменти, за да извършват динамична рационализация на складовите единици, вместо да използват еднократни електронни таблици, както беше популярно преди. Ограниченията срещу COVID създадоха недостиг на транспортен капацитет – предлагането доминираше над търсенето. Вследствие на всичко това спедиторите трябваше да подкрепят клиентите си с по-креативни решения при такива пазарни сътресения“, казва Владислав Лагун, главен търговски директор в AsstrA.

Съществуват възможности за значителни промени благодарение на технологии като устройствата за интернет на нещата (IoT) или сензорите, които предоставят ценни данни за местоположението на стоките във веригата за доставки и за тяхното състояние. Такива продукти могат да включват замразени храни или лекарства, за които наблюдението на температурата може да е от решаващо значение. Платформите за контролни кули, базирани на облак, като портала на доставчиците на AsstrA, също придобиха популярност като решения за наблюдение и обмен на информация между доставчиците и други участници във веригата за доставки.

„Пандемията промени някои неща в мисленето ни. Първо, започнахме да разбираме колко е важно да поддържаме връзка с клиента, второ, колко е важно да сведем до минимум човешкия фактор в процеса на доставка – затова започнахме да предлагаме мултимодални услуги на базата на железопътна доставка, и не на последно място, не трябва да се съсредоточаваме върху един вариант на доставка – трябва да продължим да се развиваме“, добавя Марк Рисенбрег, мениджър „Интегрирани решения“.

През последните три години пазарът се сблъска с много трудности: увеличаването на транспортните такси направи вноса на стоки от Китай неизгоден; намаляващото търсене и ограниченията срещу COVID създадоха проблеми за стабилния производствен цикъл и търговията.

„Ситуацията с океанския транспорт в световен мащаб показва, че намаляването на търсенето на товарни превози продължава да оказва натиск за намаляване на ставките за океански товарни превози. Ставките за морските товарни превози се повишиха значително през периода на COVID-19 като достигнаха 12-годишен връх на фона на нарастващото глобално търсене и забавянията във веригата за доставки. Така през есента на 2021 г. максималната стойност на Глобалния индекс за контейнерни превози на Freightos достигна 10-11 хил. долара за 40-футов контейнер, като се увеличи повече от 7 пъти спрямо нивото си от началото на 2020 г. След като достигнаха исторически върхове по време на глобалната пандемия, от лятото на 2022 г. насам цените на океанските товарни превози намаляха. Глобалният индекс за контейнерни превози през май 2023 г. е спаднал с повече от 80% през последната година. Така, в момента Глобалния индекс за контейнерни превози на Freightos Baltic показва, че пазарът е на нивото от началото на 2020 г.: средната стойност на индекса е 1400-1500 долара за 40-футов контейнер“, подчертава Елена Висоцкая, маркетинг анализатор в AsstrA.

COVID-19 ускори вече съществуващи проблеми във веригата за доставки и изведе на преден план значението на видимостта, устойчивостта и цифровизацията. В миналото намаляването на разходите можеше да бъде постигнато чрез икономични операции, по-дълги срокове за изпълнение и евтина работна ръка. Сега гъвкавостта, видимостта, автоматизацията и висококвалифицираните хора ще бъдат ключът към по-доброто вземане на решения и високите постижения в интегрираните работни процеси на веригата за доставки.

От Азия до Европа през Транскаспийския регион

Транскаспийският международен транспортен маршрут (TITR) или Средният коридор минава през Китай, Казахстан, Каспийско море, Азербайджан и Грузия. Всяка година по този маршрут се превозват до 10 милиона тона товари, включително 200 хиляди контейнера, предназначени за Европа. Този обем е забележителен, като се има предвид наличната инфраструктура по маршрута.

Транскаспийският международен транспортен маршрут е създаден през 1996 г. с цел да се ускори транспортът между страните около Каспийско море и Китай.

Непосредствено след стартирането на транспортния коридор се появиха редица проблеми, свързани с остарелите пътища и железопътни линии, както и с липсата на превозни средства и техническо оборудване за трансбордиране на граничните пунктове, които в крайна сметка доведоха до нисък капацитет на трафика. С течение на времето обаче страните от региона обърнаха повече внимание на развитието и подобряването на инфраструктурата, както и на изграждането на допълнителни транспортни маршрути.

Днес Транскаспийският международен транспортен коридор е един от ключовите маршрути, използвани в рамките на инициативата „Един пояс, един път“. Той има важна роля в икономическото развитие на Китай и представлява голям дял от товарния трафик в региона. Каспийските държави работят усилено за подобряване на инфраструктурата, изграждане на хъбове и зони за свободна търговия и създаване на „пристанища на бъдещето“ за привличане на китайски транзит.

Благоприятното географско положение на Казахстан по отношение на TITR дава сериозни основания за по-нататъшно инвестиране в транспортния коридор на региона. На ниво казахстанско правителство е определен приоритет за привличане на инвестиции в развитието на Транскаспийския международен транспортен коридор. Това ще има положително икономическо въздействие върху страните от Централна Азия.

Трябва да се обърне внимание на редица настоящи „тесни места“ по този маршрут, за да се подобри времето за доставка. За страните от TITR подобряването на инфраструктурните възможности е основен приоритет и ще помогне да се осигури ефективна, висококачествена и добре координирана работа по време на целия логистичен процес.

„AsstrA-Associated Traffic AG счита този маршрут за стратегически важен за предоставянето на ефективни логистични решения на клиенти от Турция, Европа, Китай и Казахстан. Понастоящем алтернатива на автомобилния транспорт от Турция до Казахстан е железопътният транспорт. Времето за доставка е по-дълго, но цените са доста изгодни. В случай на тежки товари или при планиране на доставката 3-4 месеца предварително, има изгодна възможност да се доставят товари от Турция, Грузия или Азербайджан до Казахстан с 1,5 или дори 2 пъти по-ниски разходи.

Имаме добри работни взаимоотношения с ключови доставчици на услуги на TITR и продължаваме да постигаме по-изгодни условия за нашите клиенти с течение на времето. С оглед на настоящите международни ограничения и санкции Транскаспийският международен транспортен коридор е чудесно решение както за изпращачите, така и за получателите“, казва Рамиля Ахметова, мениджър на клона на AsstrA-Associated Traffic AG в Казахстан.

Предизвикателства и прогнози за автомобилната индустрия

Автомобилният пазар бавно се възстановява от последиците на кризата с Covid-19, но производителите на автомобили все още се борят с нерегулираните вериги за доставки. Недостигът на полупроводници и рязкото повишаване на цените на горивата доведоха до висока инфлация и този процес все още не е приключил. През новата година бързо развиващата се индустрия ще бъде изправена пред широк спектър от предизвикателства, включително пълното премахване на емисиите на CO2, което е планирано за 2035 г.

Състоянието на автомобилната индустрия в Европа

През 2021 г. броят на електрическите превозни средства се удвои и достигна почти 10%. Създаването на гъста мрежа от инфраструктура за зареждане и осигуряването на достъп до необходимите суровини са от решаващо значение за успешното постигане на европейските цели в областта на климата. През последните 15 години емисиите на CO2 от производството на автомобили са намалели наполовина, а потреблението на енергия – с една четвърт.

Като цяло участниците в автомобилната индустрия са ангажирани с осигуряването на сигурен и интелигентен транспорт. ЕС укрепва водещата си позиция в областта на пътната безопасност, а броят на смъртните случаи намалява с повече от 17% годишно. Освен това Европейската асоциация на производителите на автомобили (на френски: Association des Constructeurs Européens d'Automobiles или ACEA) полага всички усилия за осъществяване на визията Vision Zero „Нулева смъртност“ (Vision Zero) – цел за намаляване на броя на жертвите на пътнотранспортни произшествия почти до нула до 2050 г. – и съответно призовава автомобилите да бъдат оборудвани с усъвършенствани системи за подпомагане на водача.

За съжаление средната възраст на леките автомобили (12 години), камионите (14 години), микробусите (12 години) и автобусите (13 години) по европейските пътища нараства. Ето защо цената на новите електрически превозни средства трябва да бъде достъпна за европейските граждани. Поради нарушения във веригата за доставки производството на автомобили е намаляло с 8% през 2021 г., което води до спад в продажбите на автомобили.

Автопарк от камиони

Данните за 2020 г., събрани от ACEA, показват, че в 27 страни от ЕС (без Обединеното кралство) са регистрирани с 1,2% повече превозни средства, отколкото през 2019 г. В края на 2020 г. страните от ЕС, страните от зоната за свободна търговия на ЕАСТ и някои други региони отбелязват увеличение на броя на леките автомобили с 1,6%, микробусите с 2,9% и камионите с 2,1%. От друга страна, регистрациите на автобуси са намалели с 1,3%. Общият брой на регистрираните автомобили в региона е 405,3 милиона.

През 2019 г. най-големият автопарк от камиони е в САЩ - 58,4 милиона. В ЕС са регистрирани 39,3 милиона камиона, в Китай – 25,7 милиона, в Япония – 14,3 милиона, а в Мексико – 10,4 милиона. Гърция има най-стария автопарк от камиони (средна възраст 21,4 години), а Австрия – най-младия (средна възраст 7 години).

Основата на европейската икономика

Независимо от кризата с полупроводниците, достъпа до резервни части и високите цени на енергията, БВП на ЕС нарасна с 5,3% през 2021 г. и 3,6% през 2022 г. Въпреки че руската инвазия в Украйна доведе до повишена инфлация, Европейската комисия прогнозира допълнителен растеж от 2,8% през 2023 г.

Автомобилната индустрия е в основата на европейската икономика. През 2021 г. в Европа и Централна Азия са работили 301 завода за окончателно сглобяване и производство на двигатели. Към 2017 г. в 17 страни от ЕС функционират 226 завода, 134 от които произвеждат леки автомобили.

В Европа има 41 завода за производство на пътнически търговски превозни средства, 52 завода за производство на камиони и 66 завода за производство на автобуси. Има и 72 завода за производство на двигатели и 18 за батерии.

Според ACEA камионите с тегло до 3,5 тона идват основно от заводи в Испания, Франция и Германия. Германия е лидер в производството на камиони с брутно тегло над 16 тона, а Нидерландия и Франция допълват челната тройка.

Край на автомобилите с двигатели с вътрешно горене от 2035 г.

През последните 30 години електрическите превозни средства са най-важният приоритет в автомобилния сектор. Министрите на околната среда на ЕС одобриха забрана за продажба и регистрация на автомобили с двигатели с вътрешно горене, която влиза в сила през 2035 г. Това означава, че ще могат да се регистрират само автомобили, задвижвани с батерии или водород. Превозните средства, оборудвани с двигатели с вътрешно горене и хибридни технологии, могат да се използват до края на експлоатационния им срок. Политиците от ЕС прогнозират, че до 2030 г. броят на публично достъпните станции за зареждане ще се увеличи 15 пъти.

Логистика за автомобилната промишленост

През 2022 г. трите най-популярни вътрешноевропейски маршрута включват Чехия-Германия, Германия-Франция и Германия-Полша, като най-много се превозват резервни части и аксесоари за автомобили, превозни средства за пътнически транспорт и гуми.

„Що се отнася до транспортирането на различни видове стоки на автомобилната индустрия в Европа, през миналата година доставките бяха извършвани най-често в рамките на Германия, от Румъния до България и от Германия до Чешката република, по който маршрут оборотът на AsstrA се увеличи със 135% в сравнение с 2021 г. Автомобилната индустрия се развива динамично, особено в контекста на електрическата мобилност. Поради постепенното изоставяне на автомобилите с двигатели с вътрешно горене доставчиците на логистични услуги със сигурност ще бъдат принудени да осигурят безопасното транспортиране на батерии, които са класифицирани като опасни стоки“, обобщава Дорота Качоровска-Лада, глобален мениджър ключови клиенти в AsstrA Automobile & Mobility Industry Logistics.

КАРИЕРА В ASSTRA

В AsstrA създаваме силен екип от съмишленици с обща корпоративна култура. Непрекъснато развитие и усъвършенстване, колективен дух, иновативност, инициативност и проактивност – това са основните елементи от корпоративната култура на компанията.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

СТАБИЛНА РАБОТА

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ

ВОЗМОЖНОСТЬ СТАЖИРОВКИ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА

ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ

РАБОТА В КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

РАБОТА В ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

КОМФОРТНА РАБОТНА СРЕДА

ASSTRA – ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

Карго застраховка
Застраховка
Застраховка на превозваните стоки "срещу всички рискове"

ЗАЯВКА ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАР

За превоз се приемат товари в обем от 1 палет и/или над 500 kg. За транспортиране на товари с тегло под 500 kg използвайте услугите за превоз на групажни товари или доставка по въздух. AsstrA не извършва превози на лични вещи.

Моля, имайте предвид, че AsstrA-Associated Traffic AG не работи с физически лица и индивидуални предприемачи.

Допълнителни услуги
Канал за комуникация