• Международные грузоперевозки

  CREATED BY PEOPLE
  POWERED BY TECHNOLOGY

  В эпоху автоматизации люди остаются главной движущей силой развития.
  Благодаря использованию передовых технологий эксперты группы компаний AsstrA действуют эффективнее
  и предлагают уникальные решения для достижении бизнес-целей клиентов и поставщиков.
  Логистические услуги AsstrA created by people and powered by technology.

НОВИНИ НА КОМПАНИЯТА

Недостиг на шофьори в световен мащаб

В цял свят недостигът на шофьори достигна критични нива и застрашава функционалната стабилност на веригите за доставки и на икономиката, която вече пострада от пандемия, нахлуването на Русия в Украйна и растящите темпове на инфлация.

Според доклад от 2021 г. на Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU) има над 2,6 милиона свободни работни места за шофьори на камиони в Европа, САЩ, Мексико, Аржентина, Централна и Югоизточна Азия. Най-висок процент налични работни места има в Евразия - 18%, и в Турция - 15,4%. В европейските страни има недостиг на 425 000 транспортни оператори, като до края на 2023 г. тази цифра ще се увеличи с 14%.

В периода 2020-2021 г. броят на свободните работни места за шофьори в Европа се е увеличил с 42%. Имаше недостиг на 100 000 превозвачи в Обединеното кралство, 80 000 в Полша и Германия и 71 000 в Румъния. В Мексико броят на свободните работни места се е увеличил с 30%, а в Китай - с рекордните 140%.

Горните статистически данни показват, че привлекателността на работата като шофьор намалява, докато търсенето на транспортни услуги остава високо. Това се дължи на следните фактори:

Липса на млади работници

До 2026 г. броят на свободните работни места за шофьори на камиони в Европа ще нарасне до 60% поради пенсионирането на шофьорите на камиони и липсата на по-младо поколение в тази професия. Шофьорите на възраст под 25 години съставляват 6-7% от сектора на тежкотоварните превозни средства в много региони, а шофьорите на възраст над 55 години са пет пъти повече, с изключение на Китай и Мексико. В САЩ и европейските страни по-възрастните оператори съставляват една трета от общия брой професионалисти. Най-високата средна възраст е в Европа - 47 години.

Жени шофьори

Въпреки нарастващата безработица сред жените в някои региони, жените все още съставляват малък процент от шофьорите на камиони. Испания е начело в Европа по безработица сред жените - 14%, като само 2% от шофьорите на камиони в страната са жени. В Европа, Мексико, Аржентина, някои страни от ОНД, Азия и Украйна жените съставляват 3% от шофьорите. Ситуацията изглежда малко по-добра в САЩ с 8% и 5% в Китай.

Тежки условия на труд

Недостигът на работна ръка в транспортния сектор е свързан и с тежките условия на труд. Младите хора са обезкуражени от липсата на безопасни паркинги за преспиване, дългото чакане за товарене и разтоварване и недостъпните тоалетни за шофьорите на пунктовете за товарене и разтоварване. Освен това международният транспорт е свързан с дълъг престой далеч от дома. Чакането на опашка на граничен пункт на Европейския съюз може да отнеме часове, дни или дори седмици. Понякога на шофьорите се налага и ръчно да разтоварват/натоварват тежки товари.

Минимална възраст за шофиране и цена на шофьорската книжка

Минималната възраст за професионални шофьори в някои страни от ЕС все още е 21 години, което е проблем за напускащите училище. IRU настоява възрастта да бъде намалена на 18 години, а обучението да започва на 17 години. Разходите за шофьорска книжка и обучение също намаляват привлекателността на професията. Във Франция например свидетелството за управление на камион струва 5300 евро, което е три пъти повече от средната месечна минимална заплата.

„Транспортните и логистичните компании се сблъскват с трудности при намирането на превозвачи. Полските компании често работят с чуждестранни шофьори, което води до неудобства поради езиковата бариера. В нашата компания отчитаме особеностите на пазара, адаптираме се към изискванията и обръщаме внимание на чуждоезиковите умения, за да бъдем по-близо както до клиентите, така и до превозвачите. Нашето разбиране на местните пазари подобрява координацията на транспортните процеси“, заключава Виталий Еременко, заместник-директор на отдел „Операции и автомобилен транспорт“ в AsstrA Group в Полша.

IT Digest: Цифровото делегиране повишава резултатите

Автоматизацията на процесите и използването на роботи отдавна са стандарт в промишлените предприятия. Благодарение на цифровото делегиране на рутинни задачи работниците в заводите и фабриките са освободени от ненужни натоварвания, а човешките ресурси като цяло се насочват към по-важни задачи, които изискват креативност. След няколко десетилетия активна употреба автоматизацията придоби популярност в бизнес средата.

В тази статия Владислав Лагун, главен търговски директор в AsstrA-Associated Traffic AG, и Марина Сироежкина, директор на отдела за информационни технологии на AsstrA, ще споделят как компаниите увеличават производителността и подобряват работните процеси чрез автоматизация и роботи.

Смятам, че в международния бизнес в наши дни се наблюдава тенденция компаниите да разговарят помежду си от машина до машина и да обменят много данни. Традиционно хората са се справяли с този вид комуникация.

Сега логистиката е силно интернационализирана индустрия, която ще остане това, което наричаме „бизнес с хора“. Тук средата се променя толкова бързо, че машината просто не може да замени човека. Има прекалено много сложни фактори и процеси. Само човешкият мозък е способен ефективно да обработва всички тези неща наведнъж.

Това е основната причина, поради която AsstrA Group взе стратегическо решение да продължи да мисли за себе си като за „бизнес с хора“. Нашите съобщения дори включват „Логистика с човешко отношение“, за да подчертаят личното внимание, което обръщаме на клиентите и което се забелязва от тях.

Днес обществото може да се възползва от цифровата инфраструктура по много начини. Екипът на AsstrA вярва, че подходът „Логистика с човешко отношение“ може да бъде допълнен с цифрови решения, за да се осигури на клиентите добавена стойност. Сега този принцип е отразен в няколко цифрови инициативи на AsstrA.

Нека поговорим за EDI

Електронният обмен на данни (Electronic Data Interchange – EDI) е обмен на бизнес документи между компютри в стандартен електронен формат между бизнес партньори.

През 2022 г. AsstrA изпълни 8200 EDI поръчки, което е с 5% повече, отколкото през 2021 г.

Основните предимства на EDI са:

Първо, по-малко ръчни грешки. Такива грешки може да не са често срещани, но могат да възникнат, когато участват хора – особено при повтаряща се информация, с която работят много различни хора.

Второ, по-малкото време за комуникация с партньорите по веригата за доставки означава повече време за взаимодействие с клиентите. Професионалистите могат да работят по-ефективно и да посветят времето си на дейности с по-висока стойност, отколкото да проследяват дребни детайли, с които компютърът се справя по-добре.

Трето, EDI решенията създават данни за веригата на доставки, които могат да бъдат анализирани, за да се идентифицират потенциални подобрения на процесите или спестяване на разходи. Ако големи информационни масиви са днешното злато, както се казва, то системите EDI са златни мини.

Анализът е тенденция, а машинното обучение е водещо

AsstrA използва инструменти и техники за изкуствен интелект и машинни настройки при работа с някои структурирани комуникации. Клиентите се възползват от предимството на по-бързата обработка от страна на AsstrA. Когато получим поръчка за транспорт по имейл от даден клиент, можем да трансформираме информацията от имейла във вече попълнен или почти попълнен формуляр за поръчка за транспорт в нашата система за управление на транспорта, вместо да изпълняваме същата задача ръчно.

За превозвачите AsstrA също използва елементи от технологията за машинно обучение, за да обработва систематично фактурите. Това позволява да се съкрати времето за обработка на фактурите и в крайна сметка спомага за по-бързо плащане на транспортни услуги. Превозвачите получават компенсация за предоставените услуги по-бързо, тъй като AsstrA няма никакви забавяния, свързани с получаването на фактури, изпращането им между офисите и въвеждането им в системите.

Какво представлява RPA?

Роботизираната автоматизация на процесите (Robotic process automatization – RPA) е оптимизация на бизнес процеси с помощта на роботизирана автоматизация. RPA се използва в случаите, когато е невъзможно да се приложи пълна автоматизация.

Роботът е скрипт, който е програмиран да изпълнява определен набор от задачи. В същото време действията на робота напълно заместват тези на човек, който иначе би вършил работата.

В AsstrA-Associated Traffic AG спедиторите са основните вътрешни клиенти на ИТ екипа, когато става въпрос за внедряване на RPA. Роботизираната автоматизация на процесите е въведена в оперативния отдел чрез прехвърляне на данни между различни системи.

През 2022 г. алгоритъмът на RPA прочита 2000 входящи имейла – с 1% повече, отколкото през 2021 г.

Ползи за партньорите: Портал на превозвачите

От вътрешните цифрови решения нека преминем към Carriers Portal (Портал на превозвачите) – също толкова важно уеб базирано приложение, използвано от екипа на AsstrA за взаимодействие с превозвачите.

75 от най-лоялните превозвачи на AsstrA използват редовно приложението. Имаме информационни табла за товарите, които наричаме „свободен товар“, или пратки, които нямат предварително определени превозвачи. Всички наши одобрени превозвачи могат да прегледат и приемат всички, които желаят да вземат. Изписваме средно по 160 товара на седмица.

Това е чудесен източник на допълнителен бизнес за превозвачите. Всекидневното посещаване на информационното табло за товарите на AsstrA може да им създаде допълнителен доход.

Допълнително предимство на системата за участващите превозвачи е, че те могат да видят цялата необходима информация за работата с AsstrA на едно място: договори, договорени тарифи, споразумение за капацитет и др. Потенциалните превозвачи също могат да използват портала, за да станат одобрени превозвачи.

Ако превозвачът свърже телематичната си система, използвана в камионите му, местоположението на тези камиони може да се проследява в системата. Тези данни за местоположението могат да бъдат споделени с клиентите, така че това е печелившо за всички страни. Клиентът винаги има видимост за своя товар в транзит, актуализации за това дали се движи по график и планирано време за товарене. Чрез EDI връзката цялата тази информация може да бъде достъпна онлайн или да се прехвърли директно в собствената система на компанията, без да са необходими допълнителни влизания, за да се осигури добра видимост на цялата верига за доставки.

В случай, че камионът не е оборудван с GPS маяци, има друго решение – мобилното приложение AsstrA Track&Trace, което може да бъде инсталирано на телефона на шофьора и ще предаде местоположението на клиента по време на поръчката.

Мрачни перспективи за пазара на морски транспорт

Индексите на спот курсовете варират, но като цяло показват, че пазарът на контейнерни превози в САЩ отново бележи тенденция към спад.

Развитите страни продължават да се борят с последиците от галопиращата инфлация и рецесията, което влошава перспективите в Азия. Търсенето на контейнери продължава да намалява и обемите се връщат към нивата преди Covid.

Рентабилността на морския транспорт достигна безпрецедентно високи нива през 2022 г., главно благодарение на изключително високите средни разценки за навло. Оперативните смущения и смущенията във веригата за доставки, които повлияха на пазара през по-голямата част от 2021 г., постепенно намаляха през 2022 г., тъй като задръстванията и ограниченията, свързани с Covid, отслабнаха. Съответно надеждността на графика също се подобри през втората половина на годината.

През 2023 г. се очаква търсенето на потребителски стоки да намалее. Геополитическата несигурност ще остане висока и се очаква някои дългогодишни търговски отношения да бъдат преконфигурирани. Резултатът от това ще бъде началото на фундаментално пренастройване на веригите за доставки, при което те все повече ще се определят от политическия избор. Очаква се глобалното търсене на контейнери да намалее през 2023 г. Очаква се глобалният пазар на океански контейнери да нарасне слабо, ако изобщо нарасне, с темп между -2,5 % и +0,5 %.

След неспокойната 2022 г., 2023 г. може да се окаже още по-трудна за световната търговия със стоки. Има отслабващо потребителско търсене, повтарящо се свръхпредлагане, продължаваща енергийна криза и инфлацията, като всичко това е на фона на продължаващата инвазия в Украйна и неотдавнашното силно земетресение в Турция, което разтърси световните вериги за доставки. Световната икономика усеща последиците от това. Намаляването на търсенето доведе до понижаване на спот курсовете по основните търговски пътища, което сложи край на един изключителен двугодишен период за контейнерните превози.

„Тъй като пазарът на контейнерни превози имаше сравнително спокоен пик на вносния сезон, съществуваха очаквания, че тарифите за вносни товари в Северна Америка ще продължат низходящата корекция, но ще се стабилизират през новата година. Вече сме на два месеца от началото на 2023 г. и всички се чудим къде е дъното. Въпреки че правителствата по света се опитват да подкрепят търсенето с големи пакети от фискални стимули, значителната несигурност, свързана с повишаването на сметките за енергия в Европа, затягането на условията за кредитиране в САЩ и забавените условия на растеж в Китай не очертават положителна картина. Потребителите също са изправени пред икономическа несигурност, а силният щатски долар оскъпява вноса на стоки в Китай“, казва Тобиас Сопала, главен оперативен директор „Океанска логистика“ в AsstrA-Associated Traffic AG.

„През последните три години пазарът се сблъска с много трудности: увеличаването на транспортните такси направи вноса на стоки от Китай неизгоден; намаляващото търсене и Covid ограниченията създадоха проблеми със стабилния производствен цикъл и търговията. Сега, след като Китай отново отвори врати в края на 2022 г., веригите за доставки пак започват да се възстановяват, но все още има недостиг на работна ръка и поръчки от клиентите. Всичко доведе до спад на тарифите за морски транспорт до времената преди Covid: като пример, тарифите за TL CN-US са спаднали от ~10 хил. щатски долара до ~2 хил. щатски долара средно за 40-футов контейнер. Това означава по-ниски печалби за нас като спедитор, но в същото време шанс за пазара да излезе от този порочен кръг“, казва Ксения Терешкина, ръководител на проекта AsstrA Business Accelerator.

КАРИЕРА В ASSTRA

В AsstrA създаваме силен екип от съмишленици с обща корпоративна култура. Непрекъснато развитие и усъвършенстване, колективен дух, иновативност, инициативност и проактивност – това са основните елементи от корпоративната култура на компанията.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

СТАБИЛНА РАБОТА

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ

ВОЗМОЖНОСТЬ СТАЖИРОВКИ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА

ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ

РАБОТА В КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

РАБОТА В ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

КОМФОРТНА РАБОТНА СРЕДА

ASSTRA – ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

Карго застраховка
Застраховка
Застраховка на превозваните стоки "срещу всички рискове"

ЗАЯВКА ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАР

За превоз се приемат товари в обем от 1 палет и/или над 500 kg. За транспортиране на товари с тегло под 500 kg използвайте услугите за превоз на групажни товари или доставка по въздух. AsstrA не извършва превози на лични вещи.

Моля, имайте предвид, че AsstrA-Associated Traffic AG не работи с физически лица и индивидуални предприемачи.

Допълнителни услуги
Канал за комуникация